hun
eng
ger
spa
cat
ron
srp
hrv
hun
eng
ger
spa
cat
ron
srp
hrv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött a Parapark weboldalt (továbbiakban: Portál) üzemeltető Parapark Kft. (1021 Budapest, Tárogató út 96/A. fszt. 2., a továbbiakban: Szolgáltató),  és a weboldalon nyújtott szolgáltatás regisztrált igénybevevője ( a továbbiakban: Felhasználó) között.
A Parapark weboldal a következő címeken érhető el: 

1. REGISZTRÁCIÓ

(1) A Portál látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése előzetes regisztrációhoz nem kötött. A Portálon keresztül elérhető szolgáltatások (időpontfoglalás, vócser igénylése) csak sikeres regisztrációt követően vehetők igénybe. A regisztráció menete:

(2) A regisztráció alkalmával a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

A regisztráció során elfogadásra kerülnek a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Felhasználási- és Általános Szerződési Feltételek.

(3) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(4) A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató. Amennyiben Felhasználó feliratkozik a 2. pont szerinti Hírlevél-szolgáltatásra, úgy az előbbieken túlmenően a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából is felhasználhatja Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat.

2. HÍRLEVÉL

(1) A regisztráció során, vagy azt követően Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

(3) A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át.

(4) A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

(5) A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

3. A FOGLALÁS MENETE

(1) Foglalást csak a zölddel megjelölt, azaz szabad időpontokra, valamint az arannyal megjelölt „last minute” időpontokra lehet indítani.

(2) Az időpontfoglaláshoz be kell jelentkezni a regisztráció során megadott e-mailcímmel és jelszóval.

(3) A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót. A levél tartalmazza:

(4) A játék díja Parapark helyszínenként, pályánként, időszakonként különböző  lehet, amely az adott helyszín, pálya és időpont kiválasztása során a weboldalon látható, illetve a rendszer üzenetekben feltüntetésre kerül. Szolgáltató a foglalás során megadott számlázási adatokkal díjbekérőt állít ki, amelyet a sikeres foglalásról tájékoztató elektronikus levél mellékleteként juttat el a Felhasználó részére. Amennyiben a díj a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül beérkezik a Szolgáltató számlájára, a jóváírást követően Szolgáltató elektronikus számlát (e-számla) állít ki. Az e-számlát, valamint a foglalást megerősítő levelet megküldi a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre.

(5) A foglalás akkor válik érvényessé, ha a díj a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

(6) Amennyiben a díj legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 7 (hét) nappal nem érkezik be a Szolgáltató számlájára, úgy Felhasználó automatikus figyelmeztető levelet kap, melyben Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy amennyiben a lefoglalt időpont előtt 3 nappal sem érkezik be a díj, a foglalás törlésre kerül.

(7) „Last minute” foglalás esetén a foglalási díj összege helyszínenként, pályánként különböző, ammi a helyszín és pálya kiválasztásakor a weboldalon látható, és a rendszer üzenetekben leírva is szerepel. Ezt az összeget a helyszínen készpénzben kell megfizetni.

4. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

(1) Felhasználónak lehetősége van, hogy a regisztrált, de még ki nem egyenlített foglalást a portálon elhelyezett foglalási táblázatban maga kitörölhesse.

(2) A regisztrált és már kifizetett foglalást a Felhasználó a Portálon keresztül küldött elektronikus üzenetben mondhatja le.

(3) Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett foglalást legalább 72 órával a lefoglalt időpont előtt lemondja, a Szolgáltató visszautalja a díj teljes összegét.

(4) Amennyiben a Felhasználó a foglalást a már kifizetett foglalást 72 órán belül, de legalább 36 órával a lefoglalt időpont előtt mondja le, a díj visszautalására nem tarthat igényt, azonban a Szolgáltató lehetőséget ad egy másik időpont lefoglalására.

(5) A lefoglalt időpontot megelőző 36 órában történő lemondás esetén a Felhasználó sem a díj visszautalására, sem másik időpont biztosítására nem tarthat igényt.

5. A FOGLALÁS TÖRLÉSE

(1) A jelen ÁSZF 3.6 pontjában foglaltaknak megfelelően, amennyiben a lefoglalt időpont előtt 3 nappal sem érkezik be a foglalási díj Szolgáltató számlájára, a Szolgáltató törli a foglalást.

(2) Amennyiben Szolgáltató technikai, vagy egyéb ok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontot, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben - a Felhasználó választása szerint- új időpontot biztosít, vagy visszatéríti a foglalási díj összegét.

7. FIZETÉS

(1) Parapark helyszíneken különböző fizetési módszerek lehetségesek.

(2) Készpénzes fiztetés csak meghatározott feltételekkel lehetséges. Ekkor az adott helszínen a játék megkezdése előtt kell a játék díját kifizetni.

(3) Banki átutalás esetén a rendszer egy díjbekérőt küld ki a regisztrált mail címre. Ez alapján kell elvégezni az átutalást. A átutlalás teljesülése után könyvelésre kerül a befizetés, és ezután a rendszer elektronikus számlát küld a regisztrált mail címre.

(4) Bankkártyás fizetés esetén a rendszer egy díjbekérőt küld ki a regisztrált mail címre. A foglaláskor és későbbi időpontban is kiválasztható a bankkártyás fizetés. A foglalás után a rendszer tájékoztatást ad, hogy milyen bankkártyás fizetést az elfogadott, és az adott bank vásárlói tájékozatását is elérhetővé teszi egy linken.

8. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(1) A játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

(2) 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a játékban.

(3) A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.

(4) A lefoglalt időponthoz képest 15 perces késés esetén a játék megkezdésére már nincs lehetőség. Ebben az esetben a foglalási díj nem jár vissza.

(5) A játék időtartama 1 óra. A játékidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

9. ADATAVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Ön személyes adatainak védelme a ParaPark és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

 

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.